ĐƠN HÀNG CUỐI NĂM 2018

ĐỢT ĐƠN HÀNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2018 
LIÊN TỤC NHẬN THÊM NHỮNG ĐƠN HÀNG MỚI, VỚI SƯ ĐA DẠNG VỀ LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC, THỜI HẠN HỢP ĐÔNG...
_ CÁC CÔNG VIỆC: CƠ KHÍ, MỘC, THỰC PHẨM, XÂY DỰNG, HỘ LÝ, GIÚP VIỆC... 
_ ĐỊA ĐIỂM: TOÀN ĐÀI LOAN 
_ HỢP ĐỒNG TỪ 1 NĂM 5 THÁNG CHO TỚI 3 NĂM.
...

tong-hop-khong-phi-1123456


tong-hop-khong-phi-2123456

tong-hop-khong-phi-3123456


tong-hop-khong-phi-412

Chia sẻ ngay bài viết này:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

© Copyright © 2017. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang