Xuất khẩu lao động làm hàn bán tự động tại Nhật Bản (tháng 8/2016)

Xuất khẩu lao động làm hàn bán tự động tại Nhật Bản (tháng 8/2016) CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI Lương cơ bản: 137.000 Yên ( khoảng 27,4 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) Các khoản trừ từ lương: Bảo hiểm, tiền nhà ở, điện nước. Lương thực lĩnh: Khoảng 100.000 Yên/tháng (khoảng 20 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) Giờ làm việc: 8 tiếng/ ngày Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần, lễ tết theo lịch Nhật Bản

Tuyển 100 Thực tập sinh Nam làm nông nghiệp ngắn hạn tại Nhật Bản (tháng 7/2016)

Tuyển 100 Thực tập sinh Nam làm nông nghiệp ngắn hạn tại Nhật Bản (tháng 7/2016) III. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI Lương cơ bản: 131.000 Yên ( khoảng 26,2 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) Các khoản trừ từ lương: Bảo hiểm, tiền nhà ở, điện nước Giờ làm việc: 8 tiếng/ ngày Ngày nghỉ: Chủ nhật hàng tuần, lễ tết theo lịch Nhật Bản Thực lĩnh: 80.000 Yên ( khoảng 16 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm)

Tuyển 100 Nữ làm Chế biến thực phẩm tại Miyazaki (tháng 6/2016)

Tuyển 100 Nữ làm Chế biến thực phẩm tại Miyazaki (tháng 6/2016) III. CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Lương cơ bản: 693Yên/h (chưa bao gồm làm thêm) • Các khoản trừ từ lương: Tiền nhà, bảo hiểm, điện nước. • Lương thực lĩnh: : 92.000 yên/ tháng (18.4 triệu VNĐ, chưa tính làm thêm thứ 7 và ngày thường) (đã trừ các khoản theo luật định)

Tuyển 30 TTS nông nghiệp tại Kyushu Nhật Bản (tháng 8/2016)

Tuyển 30 TTS nông nghiệp tại Kyushu Nhật Bản (tháng 8/2016) Lương cơ bản: 123.000 Yên/ Tháng (khoảng 24,6 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) Các khoản trừ từ lương: Bảo hiểm, tiền nhà ở, điện nước. Lương thực lĩnh: Khoảng 90.000 Yên/tháng (khoảng 18 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) Giờ làm việc: 8 tiếng/ ngày Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần, lễ tết theo lịch Nhật Bản

TUYỂN 30 NAM THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TẠI NAGOYA (tháng 3/2016)

TUYỂN 30 NAM THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TẠI NAGOYA (tháng 3/2016) III. CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Lương cơ bản: Khoảng 142.000 yên/tháng (khoảng 28,4 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) • Lương làm thêm theo quy định của Xí nghiệp tiếp nhận • Các khoản trừ từ lương: Bảo hiểm, tiền nhà ở, điện nước • Lương thực lĩnh: Khoảng 100.000 Yên (khoảng 20 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm)

TUYỂN 21 NAM THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG IN ẤN TẠI ISHIKAWA (tháng 3/2016)

TUYỂN 21 NAM THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG IN ẤN TẠI ISHIKAWA (tháng 3/2016) III. CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Lương cơ bản: Khoảng 130.000 yên/tháng (khoảng 26 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) • Lương làm thêm theo quy định của Xí nghiệp tiếp nhận • Các khoản trừ từ lương: Bảo hiểm, tiền nhà ở, điện nước • Lương thực lĩnh: Khoảng 90.000 Yên (khoảng 18 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm)

Tuyển 20 Nữ đi xklđ làm điện tử tại Tochigi (tháng 6/2016)

Tuyển 20 Nữ đi xklđ làm điện tử tại Tochigi (tháng 6/2016) III. CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Lương cơ bản: 836 yên/ giờ – 136.000 yên/ tháng (tương đương 27,2 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm) • Các khoản trừ từ lương: Tiền nhà, bảo hiểm, điện nước. • Lương thực lĩnh: Khoảng 88.000 yên/ tháng (khoảng 17.6 triệu VNĐ chưa bao gồm làm thêm)

1 2 3 4 >
© Copyright © 2017. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang