Bộ Tư pháp lý giải về

Bộ Tư pháp lý giải về Hiện nay, Bộ Tư pháp yêu cầu các Bộ, ngành xây dựng quá nhiều loại Kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý về việc xây dựng Kế hoạch này, như Kế hoạch về quản lý xử lý vi phạm hành chính hàng năm.

Thủ tục xin visa nhập cảnh vào Việt Nam

Thủ tục xin visa nhập cảnh vào Việt Nam Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cần phải có thị thực (visa) nhập cảnh. Tại Việt nam, visa nhập cảnh được cấp cho người nước ngoài có thể phân biệt các loại: 1. Visa du lịch: có giá trị 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho khách du lịch, được quyền nhập xuất cảnh một lần qua...

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam

1
© Copyright © hoangvietmic. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang