Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn điều kiện và chính sách

Trên cơ sở yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và tư vấn trực tiếp cho nhà đầu tư để trao đổi về các nội dung:

 • Tư vấn về chính sách, lộ trình thực hiện các cam kết của Việt nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều kiện và lĩnh vực kinh doanh mở cửa thị trường cho nhà đầu tư với các phân tích về lợi ích và những bất lợi của các chính sách đó trong các bối cảnh khác nhau;
 • Tư vấn khả năng đạt được Giấy chứng nhận đầu tư, các phê chuẩn cần thiết của cơ quan thẩm quyền Việt nam đối với dự án đầu tư cụ thể; phân tích các trở ngại pháp lý và các quy định của pháp luật về điều kiện cấp phép; đề xuất những phương án điều chỉnh đối với nội dung dự án nhằm đạt được các phê chuẩn đó;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo quy định của pháp luật Việt nam; phân tích lợi ích và bất lợi của các hình thức đầu tư đó để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức đầu tư.
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các vấn đề pháp lý của hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án,;
 • Tư vấn và giúp nhà đầu tư tìm kiếm và xác định vị trí đất đáp ứng các điều kiện của từng dự án đầu tư cụ thể, hợp đồng thuê văn phòng, tuyển dụng nhân công, quy chế lao động của doanh nghiệp, hợp đồng xây dựng, cung cấp nguyên vật liệu, v.v…

Soạn thảo tài liệu, đại diện khách hàng

  • Soạn thảo Hợp đồng liên doanh và Điều lệ doanh nghiệp, chuẩn bị tài liệu, hồ ớ pháp lý tài chính theo yêu cầu đối với từng dự án đầu tư cụ thể; kiểm tra và tư vấn nội dung các tài liệu dự án do nhà đầu tư cung cấp nhằm đảm bảo rằng những tài liệu đó đáp ứng các quy định của cơ quan thẩm quyền Việt nam;
  • Đại diện nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) tại cơ quan có thẩm quyền, theo dõi tiến trình xem xét, xử lý và cập nhật kết quả về hồ sơ đã nộp cho nhà đầu tư.
  • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư;
  • Khắc con dấu doanh nghiệp và thông báo con dấu doanh nghiệp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến dự án, như in ấn, biên dịch, công chứng tài liệu, v.v…

Chia sẻ ngay bài viết này:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

© Copyright © hoangvietmic. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang