TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LONG HOA

 

Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Lunghwa University of Science and Technology, Đào Viên)

1. Giới thiệu chung

Trường được thành lập vào năm 1967 bởi ông Sun Fa-Min và bà Sun (Chen Shu-Juan). Trường được phê duyệt bởi bộ giáo dục vào tháng 11 năm 1969 và bắt đầu tuyển sinh vào tháng 12 của năm đó. Chỉ có 4 chuyên khoa: cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật  Trường đổi tên thành trường cao đẳng kỹ thuật Lunghwa năm 1973 và khoa kỹ thuật công nghiệp được thành lập. Năm 1989 trường đổi tên thành Trường cao đẳng công nghệ và thương mai Lunghwa. Năm 1998 trường nâng cấp thành cao đẳng hệ 4 năm và đổi tên thành học viện kỹ thuật Lunghwa và chương trình đào tạo nghề được thêm vào. Năm 1999 bộ ứng dụng ngoại ngữ, khoa quản trị kinh doanh và khoa tài chính ngân hàng được thành lập.

Năm 2001, Viện đã được phê duyệt để thay đổi tên thành Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa. Năm 2004, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật đã được bổ sung vào chương trình sau đại học. Các chương trình thạc sĩ trong Hóa chất & Kỹ thuật Vật liệu sẽ được thiết lập vào năm 2013. Lunghwa mở rộng từ bốn ngành hiện tại 4 trường cao đẳng, 14 phòng ban, và sáu trường đại học. Nhiều người trong số các sinh viên tốt nghiệp đã được xuất sắc và đóng góp trong các lĩnh vực chính phủ và tư nhân.

2. Chuyên ngành đào tạo

  • Khoa quản lý

– Khoa Quản trị kinh doanh và Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh

– Khoa quản lý thông tin và Chương trình Thạc sĩ quản lý thông tin

– Khoa kinh doanh quốc tế

– Khoa tài chính

– Khoa quản lý công nghiệp

  • Khoa học nhân văn và thiết kế

– Khoa nhân văn và thiết kế

– Khoa ngọai ngữ ứng dụng

– Khoa đa phương tiện và khoa học thiết kế game

– Khoa văn hóa sáng tạo và thiết kế truyền thông kỹ thuật số

– Khoa du lịch và giải trí

– Khoa học ngôn ngữ

– Khoa nghệ thuật

– Khoa học tiếng Hoa

  • Khoa kỹ sư

– Khoa kỹ sư cơ khí và chương trình thạc sĩ kỹ sư cơ khí

– Khoa kỹ sư điện và chương trình thạc sĩ kỹ sư điện

– Khoa kỹ sư điện tử và chương trình thạc sỹ kỹ sư điện tử

– Khoa công nghệ thông tin và kỹ sư quảng trị mạng

– Khoa kỹ sư hóa chất và vật liệu

– Đánh giá rủi ro và trung tâm nghiên cứu dự phòng

3. Học phí:

Học phí trả cho mỗi kỳ học
Nội dung Hệ đại học Hệ thạc sĩ
Học phí & các phí khác US $ 1,380 ~ US $ 1,585 US $ 1280 ~ US $ 1470
Trong khuôn viên trường

 

Nhà trọ

US $ 290 ~ US $ 310 US $ 290 ~ US $ 310
Chú ý Nhà ở trong khuôn viên trường: nhà ở ký túc xá được quyết định bởi nhiều bản vẽ. Một phòng chứa 4 sinh viên và chi phí khỏang US$290 cho mỗi sinh viên ở mỗi kỳ Nhà ở trong khuôn viên trường: nhà ở ký túc xá được quyết định bởi nhiều bản vẽ. Một phòng chứa 4 sinh viên và chi phí khỏang US$290 cho mỗi sinh viên ở mỗi kỳ

Chia sẻ ngay bài viết này:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

© Copyright © hoangvietmic. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang