Những điểm đáng chú ý về Luật Đất Đai mới được công bố bởi Chủ tịch nước

Ngày 19/2, thông tin từ Văn Phòng Chủ Tịch Nước cho biết về việc công bố Luật Đất Đai mới, đã được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Luật mới này bao gồm 16 chương, tổng cộng 260 điều, trong đó sửa đổi và bổ sung 180/212 điều của Luật Đất Đai 2013, cùng với việc bổ sung mới 78 điều.

Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Lê Minh Ngân, đã chỉ rõ rằng Luật Đất Đai mới đã cung cấp quyền cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, cho phép họ có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân ở trong nước.

Luật mới cũng đã quy định về nhóm người sử dụng đất, bảo đảm rằng các thành viên trong hộ gia đình sẽ có quyền và nghĩa vụ tương tự như cá nhân sử dụng đất. Điều này cũng áp dụng cho các trường hợp miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trong việc thu hồi đất và trưng dụng đất, Luật mới đã cụ thể hóa các trường hợp mà Nhà Nước có thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hoặc thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng.

Các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng đã được sửa đổi và bổ sung, nhằm đảm bảo nguyên tắc bồi thường theo nhiều hình thức khác nhau và đa dạng.

Ngoài ra, Luật mới cũng quy định rõ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và thống nhất trong việc cấp giấy chứng nhận từ cấp trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là Luật mới đã bỏ quy định về khung giá đất của Chính Phủ, thay vào đó, quy định rõ về nguyên tắc, căn cứ và phương pháp định giá đất, cũng như bảng giá đất sẽ được xây dựng và điều chỉnh hàng năm.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc định giá đất theo vùng giá trị và thửa đất, cũng như điều chỉnh quyết định giao đất và thuê đất một cách linh hoạt và hiệu quả.

Tóm lại, Luật Đất Đai mới được công bố mang lại nhiều cải tiến và điều chỉnh cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân và phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam.

Chia sẻ ngay bài viết này:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

© Copyright © hoangvietmic. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang