DANH SÁCH CÁC BẠN TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG GARMIN ĐỢT 1

Chúc mừng các bạn đã trúng tuyển đơn hàng GARMIN tuyển dụng ngày 07/08/2020. Các bạn mang đầy đủ hồ sơ lên công ty để nhập học và làm các thủ tục tiếp theo. Vui lòng liên hệ: 024.3212 3546 và Hotline: 0865.29.5586

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GARMIN ĐỢT 1
( PHỎNG VẤN SKYPE NGÀY 07/08/2020)

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ - ĐỆM

TÊN

NĂM
 SINH

QUÊ
 QUÁN

TÌNH
TRẠNG

 

 

 

1

G001

LÊ THỊ

NINH

8/2/1997

Gia Lai

Dự bị

 

 

 

2

G002

NGUYỄN THỊ ÁNH

NHI

11/7/2000

Quảng Bình

Chính thức

 

 

 

3

G006

NGUYỄN THỊ

SON

15/11/1994

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

4

G012

VŨ THỊ

VÂN

17/9/1996

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

5

G015

ĐẶNG THỊ KIM

DUNG

11/11/1990

Thái Nguyên

Chính thức

 

 

 

6

G017

NGUYỄN THỊ

THANH

4/12/1988

Nghệ An

Dự bị

 

 

 

7

G020

HỒ THỊ

THẢO

26/9/1996

Quảng Bình

Chính thức

 

 

 

8

G025

NGUYỄN THỊ THU

THẢO

17/2/1999

Hải Phòng

Chính thức

 

 

 

9

G026

PHẠM THỊ

MAI

22/1/1998

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

10

G027

LÊ THỊ

HOA

3/7/1996

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

11

G033

ĐẶNG THỊ

LAM

30/8/1994

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

12

G037

HOÀNG THỊ YẾN

THANH

10/1/1995

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

13

G038

PHẠM THỊ THU

THỦY

14/7/1991

Vĩnh Phúc

Chính thức

 

 

 

14

G039

TRẦN THỊ

HUẾ

9/9/1993

Thái Bình

Chính thức

 

 

 

15

G041

NGUYỄN THỊ

VÂN

20/7/1991

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

16

G042

NGUYỄN THỊ

LAN

28/12/1998

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

17

G053

ĐÀO THỊ

BÍCH

10/5/1991

Sơn La

Chính thức

 

 

 

18

G054

NGUYỄN THỊ

NGUYỆT

28/8/1995

Quảng Bình

Chính thức

 

 

 

19

G055

NGUYỄN THỊ

KHUYÊN

15/11/1990

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

20

G057

TRẦN THỊ

NHÀN

14/3/2000

Hưng Yên

Chính thức

 

 

 

21

G058

HÀ THỊ

CHỢ

17/11/1994

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

22

G059

NGUYỄN NGỌC

LINH

8/5/2000

Bắc Giang

Chính thức

 

 

 

23

G060

NGUYỄN THỊ

LIÊN

28/8/1986

Bắc Giang

Chính thức

 

 

 

24

G061

ĐẬU THỊ

LAN

2/6/1997

Hà Tĩnh

Chính thức

 

 

 

25

G063

THÁI THỊ

HUYỀN

6/8/1989

Nghệ An

Dự bị

 

 

 

26

G065

NGUYỄN THỊ

THỦY

5/5/1993

Thái Nguyên

Dự bị

 

 

 

27

G066

HỒ THU

HUYỀN

10/7/1993

Hòa Bình

Chính thức

 

 

 

28

G067

TRẦN THỊ

KHUYÊN

4/2/2000

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

29

G068

NGUYỄN THỊ

NGỌC

8/2/1997

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

30

G070

PHẠM THỊ PHƯƠNG

THẢO

1/2/1998

Nam Định

Chính thức

 

 

 

31

G072

NGUYỄN THỊ

HIỀN

18/3/1991

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

32

G073

NGUYỄN THỊ

27/4/1992

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

33

G074

ĐINH THỊ THÙY

LINH

12/2/2000

Hà Nam

Chính thức

 

 

 

34

G075

NGUYỄN THỊ

OANH

2/6/1997

Hà Tĩnh

Chính thức

 

 

 

35

G076

LÊ THỦY

TIÊN

22/5/2000

Quảng Bình

Chính thức

 

 

 

36

G077

VŨ THỊ

THƠM

19/12/1992

Nam Định

Chính thức

 

 

 

37

G079

PHẠM THỊ LAN

PHƯƠNG

20/9/1998

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

38

G080

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG

23/3/1987

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

39

G081

NGUYỄN THỊ

THÙY

14/4/1994

Hà Tĩnh

Chính thức

 

 

 

40

G082

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

3/8/1994

Hưng Yên

Chính thức

 

 

 

41

G085

NÔNG THỊ

13/5/1994

Thái Nguyên

Chính thức

 

 

 

42

G087

NGUYỄN THỊ

HIỀN

1/8/1991

Bắc Giang

Chính thức

 

 

 

43

G088

NGUYỄN THỊ

HẰNG

19/3/1987

Bắc Ninh

Chính thức

 

 

 

44

G089

NGUYỄN THỊ NGỌC

OANH

24/10/1997

Bắc Ninh

Chính thức

 

 

 

45

G090

NGUYỄN THỊ

THU

20/2/1992

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

46

G093

BÙI THỊ

NHANH

11/10/1991

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

47

G094

NGUYỄN THỊ

HOA

15/2/1987

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

48

G095

HÀ THỊ THANH

TÍNH

20/5/2001

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

49

G096

ĐỖ THỊ

NGỌC

17/8/1990

Bắc Giang

Chính thức

 

 

 

50

G097

TRỊNH THỊ

QUỲNH

4/6/2000

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

51

G099

NGUYỄN THỊ THÙY

DUNG

14/1/1995

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

52

G100

LÊ THỊ

NY

27/11/1992

Thừa Thiên Huế

Chính thức

 

 

 

53

G101

NÔNG DƯƠNG

THÙY

10/8/1986

Thái Bình

Chính thức

 

 

 

54

G102

ĐÀM THỊ

HOA

22/9/1995

Bắc Giang

Chính thức

 

 

 

55

G103

NGUYỄN THỊ

DUNG

9/5/1990

Nghẹ An

Chính thức

 

 

 

56

G105

PHẠM THỊ NGỌC

QUYẾN

28/7/1989

Hà Nội

Chính thức

 

 

 

57

G106

NGUYỄN THỊ HỒNG

HUẾ

16/3/1991

Quảng Bình

Chính thức

 

 

 

58

G107

PHẠM HẢI

YẾN

5/10/1990

Thái Bình

Chính thức

 

 

 

59

G108

NGUYỄN THỊ THANH

18/3/1992

Quảng Ninh

Chính thức

 

 

 

60

G109

NGUYỄN THỊ THANH

SẮC

12/7/1988

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

61

G110

PHAN THỊ KIÊN

NHẪN

26/10/1992

Bắc Ninh

Chính thức

 

 

 

62

G111

NGUYỄN THỊ NHƯ

QUỲNH

1/10/1985

Phú thọ

Chính thức

 

 

 

63

G112

LƯƠNG THỊ

NHUNG

29/12/2000

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

64

G113

BÙI THỊ

HẠNH

24/1/1994

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

65

G114

NGUYỄN THỊ

NGUYÊN

13/3/1992

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

66

G115

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGỌC

17/9/1997

Hà Nội

Chính thức

 

 

 

67

G117

NGUYỄN THỊ

DUNG

27/3/1986

Lai Châu

Chính thức

 

 

 

68

G118

LÊ THỊ

NGỌC

5/7/1986

Hưng Yên

Dự bị

 

 

 

69

G119

VŨ THỊ

HUỆ

18/2/1989

Hải Dương

Dự bị

 

 

 

70

G122

NGUYỄN TUYẾT

MAI

2/10/1994

Hà Nội

Chính thức

 

 

 

71

G123

NGUYỄN THỊ

HUYỀN

2/10/2000

Hải Dương

Dự bị

 

 

 

72

G126

LÊ THÙY

LINH

5/9/1993

Thanh Hóa

Dự bị

 

 

 

73

G127

VI THỊ THU

CHANG

6/8/1986

Phú Thọ

Chính thức

 

 

 

74

G129

LÊ THỊ

10/2/1996

Thái Bình

Chính thức

 

 

 

75

G130

ĐÀO THỊ TUYẾT

NHUNG

6/10/1990

Hà Nội

Chính thức

 

 

 

76

G134

NGUYỄN THỊ

PHƯỢNG

5/4/1992

Nghệ An

Dự bị

 

 

 

77

G135

NGHIÊM THỊ

LINH

12/1/1989

Hòa Bình

Chính thức

 

 

 

78

G136

NGUYỄN THỊ

MAI

27/8/1994

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

79

G137

HOÀNG THỊ

NGA

9/10/1988

Nghệ An

Dự bị

 

 

 

80

G138

TRẦN THỊ

VÂN

26/6/1993

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

81

G139

NGUYỄN THỊ THÙY

LINH

24/2/1985

Cao Bằng

Dự bị

 

 

 

82

G140

ĐOÀN THỊ HỒNG

NHUNG

4/3/1986

Phú Thọ

Dự bị

 

 

 

83

G141

VÕ THỊ

HIỀN

14/8/1995

Hà Nam

Dự bị

 

 

 

84

G142

HOÀNG THỊ

VINH

15/12/1984

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

85

G143

NGUYỄN THỊ

THƠM

12/2/1988

Bắc Giang

Chính thức

 

 

 

86

G144

NGUYỄN THỊ

TRANG

11/9/1997

Nghệ An

Dự bị

 

 

 

87

G145

HOÀNG THỊ

28/5/1995

Nghệ An

Chính thức

 

 

 

88

G146

ĐỒNG THỊ THU

THỦY

10/1/1997

Hải Phòng

Chính thức

 

 

 

89

G147

NGUYỄN THỊ

THƠM

6/6/1995

Hà Tĩnh

Chính thức

 

 

 

90

G148

TRẦN KIM

NHUNG

25/5/1988

Hà Tĩnh

Chính thức

 

 

 

91

G149

NGUYỄN THỊ

HIỀN

15/7/1989

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

92

G151

TRẦN THỊ

HIỀN

8/7/1993

Phú Thọ

Dự bị

 

 

 

93

G152

LÊ THỊ THU

TRANG

10/9/1995

Thái Nguyên

Chính thức

 

 

 

94

G154

VŨ THỊ NHƯ

QUỲNH

9/11/1996

Nam Định

Chính thức

 

 

 

95

G155

LÊ THỊ

MƯỜI

4/5/1992

Vĩnh Phúc

Chính thức

 

 

 

96

G156

PHAN THỊ

DUNG

4/2/1997

Hà Tĩnh

Chính thức

 

 

 

97

G157

PHẠM THỊ

YÊN

15/1/1995

Bình Phước

Chính thức

 

 

 

98

G158

HÀ THỊ

HƯỜNG

9/8/1994

Hưng Yên

Chính thức

 

 

 

99

G159

PHẠM THỊ

YẾN

7/11/1986

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

100

G160

ĐẶNG THỊ

HƯỜNG

10/6/1991

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

101

G161

PHẠM THỊ

THANH

15/3/1985

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

102

G162

NGUYỄN THỊ

HỒNG

18/8/1987

Hải Dương

Chính thức

 

 

 

103

G164

NGUYỄN THỊ TÚ

AN

13/10/1997

Thanh Hóa

Chính thức

 

 

 

104

G166

PHẠM THỊ

MAI

16/2/1992

Quảng Ninh

Chính thức

 

 

 

105

G167

NGUYỄN THU

THÚY

7/9/1996

Hưng Yên

Chính thức

 

 

 
                   

 

 

Chia sẻ ngay bài viết này:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

© Copyright © hoangvietmic. All Rights Reserved.. Design by Việt Save
Quay lại đầu trang